• bann1
  • bann1
  • bann3_03.png

Odontologia

L’estat de salut de la boca dels nostres animals és imprescindible, no només per evitar el mal alè, sinó perquè una boca sana pot evitar problemes de cor: la tosca de les dents afavoreix les malalties valvulars del cor (endocardiosi). D’aquí la importància de fer neteges bucals periòdiques, especialment en races miniatura.