• bann1
  • bann1
  • bann3_03.png

Traumatologia

A la nostra clínica disposem dels mitjans i coneixements adequats per realitzar la majoria de les cirurgies traumatològiques i ortopèdiques més habituals (fractures, trencament de lligaments, displàsia de cadera,…) així com cirurgia de columna (hèrnies discals, fractures de vèrtebres,…).